Lit

Obiektem, ktory towarzyszy ludziom po śmierci ich bliskich, niezależnie od religii czy kultury jest świeca (ogień/płomień). Pozwala ona uczcić pamięć osoby zmarłej, ale także jednoczy wokół siebie ludzi. Właśnie w tej intencji powstał świecznik Lit. Którego nazwa pochodzi od skrótu łacińskiej sentencji lux in tenebris (światło w ciemnościach). Jego kształt oraz sposób łączenia nawiązuje do relacji występujących w rodzinie. Jego elementy są różne, tak samo jak różne mogą być wielkości używanych do niego świec, tworzy on jednak całość, adaptującą się tym samym do ilości osób siedzących przy stole oraz stopnia ich zażyłości. Choć elementy łączą się ze sobą, nie wszystkie pozostaję powiązane. Oddzielne moduły pozwalają na używanie ich w pojedynkę i tym samym manifestację swoich indywidualnych potrzeb czy emocji. Ogień świecy działa uspokajająco, tworzy przestrzeń do medytacji/kontemplacji, dzięki czemu możemy uświadomić sobie swoje położenie. Użyty do produkcji świecznika ponadczasowy mosiądz pozwolił uzyskać znaczący ciężar świecznika, co nadało mu wartość zarówno fizyczną jak i emocjonalną. Obliguje on użytkownika do poświecenia mu/świecznikowi sporej uwagi zarówno podczas użytkowani jak i pielęgnacji.

Nurn © 2017